ARKADAŞLIK BECERİLERİ
17 Kasım 2022 Perşembe

ARKADAŞLIK BECERİLERİ

Arkadaşlık becerisi insanın kazanması gereken sosyal yeterliliklerden biridir.  Okul öncesi çocukları için arkadaşlık, yan yana olma ya da birlikte oyun oynama davranışlarıyla sınırlıdır. Arkadaşlık, genelde sevgi, saygı, bağlanma, hoşgörü, sorumluluk ilişki kurma becerisi, konuşmayı başlatma, dinleme, atılganlık, etkili ve uygun iletişimi başlatma, etkileşime , iletişime tepki verme, iyi geçinme, vericilik, paylaşma, yardımlaşma ( arkadaşlarına yardım etme ve ihtiyacı olduğunda arkadaşlarından yardım isteme), başkalarının haklarına saygı duyma, kendi hakkını savunma, uzlaşma, sosyal adalete dikkat etme gibi tutumları, davranışları içerir.  

Ayrıca duyguları tanıma, başkalarının duygularını anlama, duygulara duyarlı olma (empati) sevgiyi ifade etme, başkalarıyla çatışmamaya özen gösterme konularını da kapsar.  Temelde arkadaşlık beceriler öğrenme ve eğitim yoluyla kazanılır.

3 yaş çocukları sosyal bir kişilik geliştirmeye başlarlar.  Küçük arkadaş gruplarına katılırlar.  Basit işbirliğine ve eşgüdüme dayalı oyunlar oynarlar.  Oyuncakları paylaşmaya başlarlar.  Arkadaşlarının oyunlarına katılırlar.

4 ve 5 yaş çocukları, üç yaşındaki çocuklardan daha olgun bir biçimde genellikle kendi hemcinslerinden arkadaş seçerler.  Arkadaşlarının davranışlarından etkilenirler.  Hem kendileri etkilerler.  Hem de etkilenirler.  Genelde arkadaşının yaptığını yapmak isterler.  Arkadaşlıktan hoşlanmayı, vermeyi, paylaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü, oyunlarda beklemeyi öğrenirler.  Grup oyunları oynarlar.  Bu oyunlarda kurallara uyarlar.  Dostça bir yaklaşım sergilerler.