Çift Dilli Eğitim
29 Aralık 2023 Cuma

Çift Dilli Eğitim

İngilizce programımızda amaçlanan, çocukların Türkçe’den başka dillerin de olduğunun farkına varması ve başka dilleri öğrenmeye olumlu bir yaklaşıma sahip olmalarıdır. Anaokulumuzda, Yabancı Dil eğitimi her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır. İngilizce eğitimi TPR-Total Physical Response (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based (Aktivite Tabanlı) metodları esas alınarak gerçekleşmektedir. Bu süreçte, ikinci dil becerisini kazandırmak, çocuğun aktif katılımını hızlandırmak ve İngilizceyi hareketlerle öğrenmelerini sağlamak amacı ile eğlenceli, fiziksel harekete ve hikâyelere dayalı etkinlikler uygulanmaktadır.

ataşehir çift dilli eğitim

Çocukların yabancı dili öğrenme ve iletişim kurmada istekli olması, yabancı dilde şarkılar söyleyebilmesi, drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılabilmesi ve yönergelere karşılık vermesi en önemli hedefler olarak tanımlanabilir. İngilizce eğitimi TPR (Total Physical Response) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based (Aktivite Tabanlı) yöntemleri esas alınarak gercekleşmektedir. Ayrıca CLIL (Content Language Integrated Learning ) metodu ile de daha geniş bir kültürel perspektif sağlayan, çok kültürlülüğü geliştiren, dil becerilerine katkı sağlayan bir yol izlenmektedir.

Günlük yaşamdan yola çıkarak İngilizcenin çocuklar için anlamlı hale gelmesi ve iletişim aracı olarak kullanılması amacıyla programda özel etkinlikler uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen aylık geziler, sınıflar arası oluşturulacak fuar ve sergi etkinlikleri, İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanıp sergilecek İngilizce tiyatrolar, English Math etkinlikleri, İngilizce hikâye kitapları etkinlikleri, İngilizce cd ve audiovisual çalışmalar bunların bazılarıdır. Bilingual (çift dillieğitim programı, çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır. çift dilliliğin hafıza, odak, aynı anda birçok görevi yerine getirebilme, yaratıcılık, kavrama, mental esneklik gibi bilişsel becerileri geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bütün bu yetenekler, çocukların zihinsel gelişimini olumlu etkileyerek onları hayatta karşılarına çıkabilecek durumlara karşı hazırlıyor.

ingilizce program yazısı

Çift dilli olmak çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunur. İkinci bir dil öğrenen çocuklar, dikkat, dinleme ve konstanre olma becerileri gelişir.

Çift dillilik, buna ek olarak çocukların sosyal ortamlarda çevresini daha iyi anlayabilmesini sağlar. Yapılan araştırmalar, çift dilli çocukların karşıdaki kişinin bakış açısını anlama konusunda tek dillilerden daha yetenekli olduğunu göstermekte.

Bu farkındalığı elde etmek için yeni bir dili sular seller gibi konuşmaya gerek yok. Araştırmalar, çift dilliliğin getirdiği sosyal faydaya, küçüklüğünde farklı bir dile sınırlı oranda da olsa maruz kalan çocukların da sahip olduğunu öne sürüyor. Çok dilli ortamlardaki çocuklar, kimin kiminle ne konuştuğunu izleme ve dil kullanımına dayalı olarak oluşan sosyal kalıpları ve bağlılıkları gözlemleme konusunda kapsamlı sosyal uygulamalara sahiptir. Bu erken sosyal-dilsel deneyimler, çocukların diğer insanların bakış açılarını alma becerilerini geliştirebilir ve onlara etkili iletişim için araçlar sağlayabilir.Yorumunuzu bırakın