Çocuk Oyunlarının Önemi ve Faydaları
5 Mart 2024 Salı

Çocuk Oyunlarının Önemi ve Faydaları

Oyun belirli bir amaca yönelik olarak ya da amacı olmadan, kurallı ya da kuralsız, çocuğun bütün gelişim alanları üzerinde etkili olan en doğal öğrenme aracı olarak ifade edilebilir. Oyun, çocuğu eğlendiren bir faaliyet olmasının yanı sıra çocuğun duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine önemli yararlar sağlamaktadır.

Oyun çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunarak olumlu davranış ve alışkanlıklar kazandırır. Oyun, çocuğun karakter gelişimini destekler ve çocuk eğitiminde önemli bir yer tutar.  Çocuk; kavramları, cisimleri, toplumsal kuralları, haklarını ve mücadele etmeyi oyun içerisinde algılar, öğrenir ve geliştirir. Oyun, fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yönden çocuğu etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Oyun sırasında çocuğun bütün bedeni hareket eder. Oyunda çocuğun duyuları gelişir. Büyük- küçük, kalın- ince, sıcak-soğuk gibi duyusal olarak fark edilen kavramları öğrenir. Merak duygusu gelişir, mantık yürütme becerisi artar. Oyun yoluyla çocuğun hareketlerini kontrol altına alma becerisi gelişir. Oyunda hareketlerin ardı ardına sıralanması ve tekrarı, vücut performansını arttırır.

 Mutluluk, sevinç, acı, üzüntü, güven duyma gibi birçok duygusal tepki oyun yoluyla öğrenilebilir. Aynı zamanda çocuk tepkilerini de oyunlarına yansıtır. Çocuk oyunlarındaki duygusal paylaşımlar, gelecekteki toplumun ruh sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Çocuk oyun oynarken kendini keşfeder ve tepkilerini kontrol altına almayı öğrenir. Oyunlarında çocuklar yetişkinlerin ve çevredeki diğer insanların baskısı olmadan birçok çatışmayı ve problemi ortaya koyarak duygularını bastırmadan yaşama fırsatı elde eder. Sosyal becerilerin öğretiminde de en etkili yol oyundur.

Yorumunuzu bırakın