FARKLI EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2 Aralık 2022 Cuma

FARKLI EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  1. Baskıcı Otoriter
  2. Aşırı Koruyucu
  3. Güven Verici& Destekleyici
  4. Tutarsız
  5. İlgisiz

Anne ve babanın çocuklarına karşı sergilediği davranış ve takındığı tutumlar, çocuğun karakter ve kişilik yapısını belirleyen en temel unsurlardır.

Çocukların yaşadıkları problemlerin farklı sebeplerinden birinin ebeveynlerin tutumlarından kaynaklanabileceğini ve aileyle bu tutumlar üzerinde çalışarak, çocuklarda gözlemlenen bazı davranış değişikliklerinde çözüme ulaştığımızı gözlemlemekteyiz.

Siz de yukarıdaki farklı ebeveyn tutumlardan hangisini benimsediğinizi içeriklerini araştırarak değerlendirebilirsiniz.