HAYALİ OYUN KURMA VE ROL YAPMANIN ÖNEMİ
22 Kasım 2022 Salı

HAYALİ OYUN KURMA VE ROL YAPMANIN ÖNEMİ

Çocuklar gözledikleri olayları hayali olarak canlandırarak zihinsel imgeleri oluştururlar.  Bu zihinsel imgelerle zihin dünyalarını zenginleştirirler.

Çocuk doğduğu andan başlayarak duyu organlarıyla pek çok gözlem yapar.  Özellikle yetişkinlere tutkun olduğu için onları gözlemler, işlerini nasıl yaptıklarına bakar, onların kullandıkları nesneleri inceler, kendisi de kullanmak ister, kullanmaya çalışır, gerekli bilgileri biriktirir ve hareketlerini taklit eder.  Bu sadece mekanik bir taklit değildir.  Temelde çocuk ne yaptığını bilmekte, yetişkin gibi olmak istemekte, kendini yetişkinin yerine koymaktadır.  En önemlisi zihnini ve kişiliğini yapılandırmaktadır.  Hayali oyununu ihtiyacına ve isteklerine göre titiz bir çabayla, keyifle, coşkuyla, düşünerek ve doğal bir şekilde oluşturmaktadır.  Hayali oyun ve rol yapma çocuk için çok ciddi çok yapıcı bir uğraştır.  Çocuğun hem zihinsel becerilerini hem de kişiliğini geliştirir.  Bu nedenle yetişkinlerin çocuğun hayali oyunlarına ve rol yapma süreçlerine derin bir saygı duyması ve onu bu yönde yüreklendirecek şekilde davranması gerekir. 

 Hayali oyun oynayan bir çocuk, aklını kullanarak, özgün çabalarıyla, özgür bir biçimde coşkuyla dikkatini yoğunlaştırarak kendini oynadığı oyuna, role verir. Güdülenmeye ihtiyacı yoktur.  Hoşnutluk, sevinç ve mutluluk duyarak bu rolü sürdürür.  Böylelikle yaşadığı olayları ve çevresinde yapılanları öğrenmeye, benimsemeye, önemlerini görmeye ve anlamaya başlar.  Onları denetleme olanağını bulur.  Gözlemlerinden edindiği izlenimleri ve zihinsel imgeleri organize ederek, düzenleyerek, yaratıcılığını kullanarak uygulamaya geçirir.  Bu zihinsel imgeleri güçlendirerek zekasını geliştirir.  Endişeleri var ise kurtulur.  Hayalle gerçek arasında bağ kurar.

Hayali oyun oynamanın ve rol yapmanın çocukların sosyal gelişiminde önemli bir yeri vardır.  Çocuk hayali oyunla sosyal davranışları öğrenir ve benimser.