HAYALİ OYUN KURMA VE ROL YAPMANIN ÖNEMİ: EBEVEYNLERİ NASIL DESTEKLER?
23 Kasım 2022 Çarşamba

HAYALİ OYUN KURMA VE ROL YAPMANIN ÖNEMİ: EBEVEYNLERİ NASIL DESTEKLER?

·       Hayali oyunların çocuğun bağımsız davranışları ve hareket özgürlüğü kazanmasını sağladığını bilerek hayali oyunları yüreklendirmelidir.

·       Hayali oyun için çeşitli zengin aksesuarlar ve modeller sağlamalıdır.  Oyun alanlarına hayali oyunlar için sürekli yeni araç ve gereçler eklemelidir.  Bunları olabildiğince cazip duruma getirmelidir.

·       Çocukların hayali oyunlar için bütün köşeleri özgürce kullanmalarına izin vermelidir.  Genellikle çocuklar evcilik ve blok köşesinde oynarlar.  Çocuk hayali oyun için duyduğu istek ve kabına sığmayan enerjiyle evin her köşesini kullanmalıdır.  Materyaller açısından gerekli yardım sağlamalıdır.

·       Çocuklar hayali oyunlarda kendilerini bir başkasının yerine koyarlar ve nesneleri başka nesnelerin yerine kullanırlar.  Bu süreçleri izlemesi ve çocukların yaptıkları konuşmaları dikkatle dinlemesi gerekir. Bu durum, çocuğun yakından tanımasını sağlar.

·       Çocuklar bir nesneyi, ortamı hareketler, sözcükler ve sesler kullanarak tanımladıkları zaman bunu fark etmeli ve pekiştirmelidir.

·       Yetişkinler hayali oyunlara çocuklar davet ettikleri zaman saygılı bir şekilde katılmalıdır.  Önerilen tüm fikirlerin çocuğun oyununun koşullarına uymasına çok dikkat etmelidir.  Bütün önerileri, kendi fikirlerinden değil çocukların fikirlerinden kaynaklanmalıdır.  Ayrıca, yetişkin kendi önerilerine çocukların yaptıkları olumlu ve olumsuz tepkilere saygı duymalıdır.

·       Yetişkinler oynayan çocuk yerine çocuğun canlandırdığı kişiye hitap etmelidir.  Böylelikle çocuk hayali oyununun önemsendiğini görerek oyunun değerini daha iyi anlar.