POZİTİF DİSİPLİN ANLAYIŞI
21 Mart 2023 Salı

POZİTİF DİSİPLİN ANLAYIŞI

(2-6 YAŞ) (KİMLİK GELİŞİMİ)

Pozitif disiplin anlayışı çocuğun kişiliğine ve öz saygısına zarar vermeden, istenen kuralları

ve davranışları ona benimsetme anlayışıdır.

Böylece çocuk hem kuralları benimser, olumlu kişilik özelliklerine sahip olur, hem de bu

özellikler onda kalıcılık kazanır, yalnız başına kaldığı zaman da kendini denetleyebilir,

disipline edebilir ve sağlıklı tutumlar geliştirir.

POZİTİF DİSİPLİN ANLAYIŞINDA BULUNMASI GEREKENLER

Çocuğu koşulsuz olarak sevmek ve sevildiğini ifade edebilmek, kabul etmek

• Şöyle olursan seni severim değil ,”Sen benim için her zaman değerlisin, seni çok

seviyorum “ifadesini içtenlikle kullanmak, davranışlarla bunu yansıtmak. Çocuğun

ruhsal yönden sağlıklı gelişebilmesi için çok önemli.

Çocuğa güvenmek

• Çocuğu ilgilendiren konularda onun düşüncesini almak ve düşüncelerine değer

vermek, takdir edici sözler söylemek, çocukta aynı zamanda olumlu bir benlik algısı

oluşturur.

İyi model olmak

• Yapılmayan ya da isteksizce yapılan bir davranışın çocuktan istenmesinin çocuğa

olumlu bir etkisi olmaz.

Çocuğu tanımak

• Yaş dönemine göre çocuğun özelliklerini, yeteneklerini ve daha çok nelerden

hoşlandığını, nelere kızdığını ve nelerden korktuğunu, duygularını paylaşıp

paylaşmadığını, olumsuz duygularını hangi yollarla ifade ettiğini (konuşarak vurup

kırarak, küserek), sevdiği arkadaşlarını bilmek ve bunlara göre hareket etmek

problemlerin çözümüne katkı sağlar.

Kendinden emin ve kararlı olmak


• Kararlı ve tutarlı olmak ancak inatçı olmamak. Çocuğun bazı istek ve itirazları haklı

olabilir. Gerekirse tutum değiştirmek ve bunu çocuğa açıklamak.

Davranışlarda sınırlar koymak

• Neyin normal neyin normal dışı davranış olduğunu anlayabilmesi için çocuğa

sınırlamalar getirilmelidir. Çocuk nelerin yapılıp, nelerin yapılmaması gereken

davranışlar olduğunu bilerek gelişimini sürdürmelidir.

Olumsuz davranışın nedenini anlamaya çalışmak

• Oluşan problemin çok değişik nedenleri olabilir. Durum çocuğun genel tepkisi olduğu

kadar anlık bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor da olabilir. Durumu ve çocuğu anlamaya

çalışmalıdır.

Çözüm için seçenekler sunmak yol göstermek

• Çocuğun bir davranışı yapmaması istendiğinde nedeni anlatılıp, ona seçenekler

sunarak yol gösterilmelidir.

Çocuğu başkalarıyla kıyaslamamak

• Aleyhte kıyaslamalar çocukta olumsuz benlik algılamasının oluşmasına ve kendini

değersiz görmeye başlamasına yol açar. Kıskançlık ve düşmanlık duygusu oluşturur.

Rahat sakin ve sabırlı olmak

• Çocuğun makul istek ve ihtiyaçları geciktirilmeden karşılanmalı, olumsuz saldırgan

davranışlar gösterdiği ve isteklerde bulunduğu zaman duygusal tepkilerden kaçınarak

sakin ve sabırlı olunmalıdır. Çocukta sakinleştikten sonra onunla konuşarak davranışın

uygun olmadığı anlatılmalı ve bir daha bu şekilde hareket etmemesi ve böyle yaparak

bir şey elde edemeyeceği anlatılmalıdır.

Yorumunuzu bırakın