YARATICI TEMSİL-NESNELERİ GÖRÜNÜM, SES, TAT, KOKU VE DOKUNMA YOLUYLA TANIMA
20 Mart 2023 Pazartesi

YARATICI TEMSİL-NESNELERİ GÖRÜNÜM, SES, TAT, KOKU VE DOKUNMA YOLUYLA TANIMA

Her çocuk muhteşem bir yaratıcı kapasite ile doğar.  Bu nedenle çocuğa verilecek eğitimin onun yaratıcılığını ortaya çıkaracak ve geliştirecek nitelikte olması hedeflenir.  Çocuğun duygusal, sosyal, zihinsel , bedensel gelişimi için düzenlenecek tüm etkinliklerin, onun özgün ve özgür olmasını, değişik ve keşif yapıcı bir biçimde davranmasını, düşünce zenginliği ile yaratıcılığını harekete geçirmesini ön plana çıkaracak biçimde olmasına önem verilmelidir.  Bu bağlamda çocuk, duygu ve düşüncelerini oyunlarda ve etkinliklerde, kendisine en uygun gelecek bir biçimde kendiliğinden, istediği gibi dışa vurabilmelidir.  Bu nedenle, çocuğun gelişimi için yapılacak tüm etkinlikler, onun yapıcı, yaratıcı enerjisini ve üretken gücünü uyaracak şekilde yapılandırılarak uygulamaya konulmalıdır. Bu yönde EBEVEYNLER çocuğun tüm algılarına, duyumlarına, duygularına, düşüncelerine , iç özgürlüğünü yaşamasına çok önem vermeli ve derin saygı duymalıdır. 

Her çocukta güçlü bir biçimde çevresinde yer alan nesneleri görmek, incelemek, sesleri duymak, koklamak, tatma isteği vardır.  Her çocukta yine güçlü bir biçimde içgüdüsel olarak kendiliğinden harekete geçme, eylem yapma, üretme, çizme, boyama, model yapma, dansetme, şarkı söyleme ve yapıcı olma isteği vardır.  Bunları geliştirmek için, her çocukta beş duyuya dayalı ÖZGÜN algıları, duyumları, sezgileri, imgelemleri , becerileri pekiştirici ve güçlendirici yaklaşımları kullanmalıdır.  Bu yaklaşım gerçekleştirildiğinde çocuk kendini olduğu gibi kabul edildiği bir ortamda bulur.  Kendi kendini ne yapacağına karar verme, yaratıcı enerjisini kullanma, konuyu, üretim şeklini, süreçleri, araç gereçleri özgürce, özgünce seçme ve kullanma yönünde güdüler.  Duyularından, sezgilerinden ve imgelemlerinden yararlanır.  Yaratıcı olmaktan ve rol yapmaktan keyif alır.  Etkinliklerde kullandığı araç ve gereçlerin, malzemelerin niteliğini keşfeder.  Kendiliğinden, yaratıcı bir biçimde coşkuyla oyun oynar, etkinlikler ve rol yapar, araştırmalara, deneyimlere girişir.  Tasarımlar ve keşifler yapar.  Yeni özgün yöntemler dener.  Örneğin, çocuk resminde bir yer ya da deniz çizer.  Yere çiçekler ve bir ev yerleştirir.  Resminin üst bölümüne bir güneş koyar.  Bu çocuk özgürce deneyimleriyle fiziksel çevresini incelemiş , yer ve gök kavramlarını, bu kavramın sembol imgelerini görsel ve imgesel biçimde görme duyusuyla edinerek, duyumlarına saygı duyarak, duygusallığını kullanarak resminde belirtmiştir.  Beş yaşında bir çocuk kağıdın altına mavi bir renkle bir buzlanmış deniz yapmış, bu denizin üzerine kağıdın üst bölümüne doğru giden dalgaları koymuş ve bunlarn hava çok soğuk olduğu için donduğunu söylemiştir.  Bu çocuk da bazı sembol imgeleri, görsel ve dokunsal bir biçimde görme ve dokunma duygularını kullanarak elde etmiştir.

Yorumunuzu bırakın