5+ Yaş Okul Öncesi Hazırlık

Anaokulu ve ilkokul müfredatlarının sarmal bir yapı içerisinde bir araya geldiği hazırlık gruplarımızda eğitim yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe olarak gerçekleşir. 

Okumaya Hazırlık Becerileri; okuma - yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, dikkat yoğunlaştırma ve el-göz koordinasyonu alanlarında uygulamalar gerçekleştirilir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının amacı, çocuklarımızın ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak ve hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemektir.

Ataşehir'de Bütün çocuklarımıza dönem başında ve sonunda olmak üzere yıl içinde iki kez “Metropolitan Okul Olgunluk Testi”, bir kez de “Frostig Görsel Algı Testi” uygulanır. Bu testlerin sonuçlarına göre, çocuklarımızın geliştirilmesi gereken alanları saptandıktan sonra bireysel bir okul öncesi hazırlık programı hazırlanır. Hazırlanan program Milli Eğitim Bakanlığı Anasınıfı müfredatı ile birleştirilip hem grup, hem de bireysel çalışmalarla uygulanır.

“Ses ve Fonetik eğitimi” bu grubun okumaya hazırlık aşamasında alt yapı oluşturacak bir uygulamadır. Çalışmalar sırasında “Çoklu Zekâ Kuramı”ndan yola çıkarak her çocuğun farklı öğrenme ihtiyaçları olduğu göz önünde tutulur. Çocukların doğru yazma ve koordinasyon eğitimi için hareket bazlı bir metod olan “Yazı Dansı” programımızda yer alır. Yazı dansı çalışmalarıyla, çocukların bir sonraki seneler için ince ve kaba motor becerilerini desteklenerek müziğin en eğlenceli hali ve çeşitli materyallerin bir araya gelmesi ile okuma ve yazma çalışmalarına adaptasyonu sağlanmaktadır.