21.yüzyılda çocukların sahipolması gereken yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerilerini destekleyerek yaşam boyu öğrenmeye odaklı olarak hazırlanmış olan IEP programımız tüm hafta boyunca tam gün olarak devam etmektedir.

Tüm çalışmalarımız İngilizce olarak devam ederken, günde 1 ders saati olarak ana dili etkinlikleri desteklenmektedir. Çocuklarımız bu programa tam gün veya yarım gün olarak katılabilmektedirler.

Bu program Learn Every Day okul öncesi eğitim programının tüm güne entegre edilmesiyle uygulanmaktadır.

Listening skills, math, science, social studies and creative arts in each unit.

Experiences that encourage exploration and discovery.

Activities designed for multisensory learning.

Research-based ,developmentally appropriate methods

Nurturing environments that support all learners.

Bu programda dinleme becerileri, sözlü dil gelişimi, matematik, fen, sosyal bilimler, yaratıcı sanatlar, araştırma ve keşif deneyimleri, çocukların çoklu algısal gelişimleri gözönünde bulundurularak, araştırma temelli ve tüm öğrencileri destekleyen zengin öğrenme ortamı ile sunulmuştur.

IEP (Intensive English Program)